Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους και αποτελούν τη σημαντικότερη αξία μας, με αναβαθμισμένο θεωρητικό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαθέτουν  εξειδίκευση σε διάφορα πεδία και αγορές, προς εξασφάλιση της ειδικής γνώσης συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας. 

Δημήτρης Οικονόμου
General Manager,   Business strategy 

Ο Δημήτρης, ιδρυτής και γενικός Διευθυντής της εταιρείας , είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στην διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το A.L.B.A. και έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό σε θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης. 

 

Με πολυετή εμπειρία ως υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος και ως σύμβουλος επιχειρήσεων πλέον των 16 ετών, έχει εκπονήσει και διαχειριστεί πλήθος  επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων και έχει εξειδικευτεί σε υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, διερεύνηση επιχορηγησεων-χρηματοδοτησεων και σε θέματα leadership, coaching, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.

 

Έχει συμμετάσχει ενεργά ως συντονιστής σε έργα του Ιδιωτικού Τομέα και επιπρόσθετα έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα του Δημοσίου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εισηγητής σε θέματα επιχειρηματικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης coaching και αρθρογραφεί σε οικονομικά και επαγγελματικά περιοδικά. 

Μαρία Μανώλαρου 
Quality Management Systems Consultant   

Η Μαρία είναι απόφοιτος του Φυσικού Πατρών,  Διδάκτωρ του ΕΜΠ και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διασφάλιση Ποιότητας από το ΕΑΠ. Έχειδιατελέσει Λέκτορας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Εργαστηριακός Συνεργάτης στη Σχολή Ηλεκτρονικής/ ΤΕΙ Πειραιά και μέλος διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε παρουσιάσεις και επιστημονικά συνέδρια  ενώ έχει συμμετάσχει και στη συγγραφή επιστημονικών βιβλίων.

Έχει επίσης εργαστεί σε εταιρείες ως υπεύθυνη R&D και ποιοτικού ελέγχου και διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Συστημάτων ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 39001 καθώς και Ασφαλούς Οδικής & Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR).

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για το τμήμα ποιότητας της ALTIUS και το συντονισμό των εξειδικευμένων σε συστήματα ποιότητας συνεργατών μας,

Γιώργος Χαραλαμπίδης
Financial Strategy & Coaching 

Με πτυχία λογιστικής (ΑΤΕΙ Πειραιά), Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΤΕΙ Αθήνας) και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (Nottingham Trent University), ο  Γιώργος έχει εργαστεί ως οικονομικός διευθυντής και ανώτερο και ανώτατο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 

Ασχολείται κυρίως με θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης και στρατηγικής επιχειρηματικής ανάλυσης καθώς και με τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων. Ως coacher σε οικονομικά θέματα, αναλαμβάνει την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων, τον Οικονομικό προγραμματισμό επιχειρήσεων, θέματα Budget – Cash Flow και Financial Analysis and Modelling, καθώς και τη διαχείριση, ρύθμιση και αναδιάρθρωση εταιρικών δανείων.

 

Επίσης, εξειδικεύεται στην αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της σύνδεσης των μηχανογραφικών συστημάτων μιας επιχείρησης με την οικονομική διοίκηση αλλά και στην εκπόνηση, υλοποίηση και εφαρμογή σύνθετων επιχειρηματικών σχεδίων. 

 

Παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης, συνεργαζόμενος με εκπαιδευτικούς φορείς, με μεγάλες επιχειρήσεις και με φορείς. 

Αριστείδης Πανέτσος
Commercial - Sales Coaching & Training

Κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,  και  Μεταπτυχιακού  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Kingston University με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στο  sales & marketing management, ο Άρης διαθέτει περισσότερο από 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα (υποστήριξη-προώθηση-εκπαίδευση-εφαρμογή)

 

Έχει εργασθεί ως υπεύθυνος για την  Οργάνωση και Διοίκηση όλων των εμπορικών θεμάτων στην Ελληνική και Διεθνή αγορά και έχει διατελέσει Διευθυντής πωλήσεων πλέον των 10 ετών σε διεθνή όμιλο.

 

Ασχολείται κυρίως με το  Coaching τμημάτων πωλήσεων και με την υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα καθορισμού εμπορικής πολιτικής και εφαρμογής για την αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων, με την εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων, την οργάνωση και ανάπτυξη του  δικτύου πωλήσεων, την  παρακολούθηση και ανάλυση  του ανταγωνισμού, τον καθορισμό των στόχων και την πολιτική προώθησης των εταιρειών, κ.λπ.

Θάνος Πανάγος
Regional Development Consultant

Ο Θάνος είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Περιφερειακής Ανάπτυξης,  και  Μεταπτυχιακού με Ειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων & Κτιρίων.

 

Με εμπειρία άνω των 15 χρόνων ως project manager έργων του Δημόσιου Τομέα,  διαθέτει σημαντική ειδίκευση σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και σε τομείς όπως ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έργων & προγραμμάτων, η Αξιολόγηση έργων και Προγραμμάτων, η Τεχνική Υποστήριξη έργων, κ.α., ενώ έχει ετοιμάσει πλήθος συμμετοχών μη κρατικών φορέων σε προσκλήσεις για συγχρηματοδότηση από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

 

Κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ενώ κατέχει άριστα τη μεθοδολογία και τις απαιτήσεις εκπόνησης Στρατηγικών και τακτικών Αναπτυξιακών Σχεδίων.

 

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με εναλλακτικά σχήματα χρηματοδότησης, όπως τα έργα PPP και η Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICA.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
European Projects Consultant

Ο Χρήστος είναι Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός και υπεύθυνος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Πανεπιστήμιου Αγρινίου και απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Διαθέτει 12 έτη εμπειρία σε εξειδικευμένα οικονομοτεχνικά έργα- έχει αξιόλογη εμπειρία σε θέματα αναδιοργάνωσης-οικονομικής-φοροτεχνικής παρακολούθησης (σε σύνθετα θέματα εργατικού/λογιστικού ενδιαφέροντος) και σχεδιασμού συστημάτων ελέγχου αποτιμήσεων έργου.

Διαθέτει επίσης ιδιαίτερη εμπειρία και έχει εργασθεί σε διεθνές περιβάλλον και διεθνή πρότυπα και θέματα με ενεργή συμμετοχή ως Υπεύθυνος Έργου σε Ευρωπαϊκά έργα (equal, interreg, med, ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, κ.λπ.).

 

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Σύμβουλος Απασχόλησης σε διεθνή έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου.