Τα νέα μας

ESTIASH ERGALEIOTHIKI.jpg
20/12/2018 Νέα Δράση
 
"Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση –   Εκπαίδευση" με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ. €.

Η Δράση αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσηςυπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού  σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

Υποβάλλονται επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.Επιδότηση: 50%

δείτε περισσότερα

MIKRES KAI POLI MIKRES ERGALEIOTHIKI.jpg
20/12/2018 Νέα Δράση
 
"Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών   Επιχειρήσεων" με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. €.

Η Δράση αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και ενέργειες πιστοποίησης των προϊόντων τους.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 € .Επιδοτούνται από 50% - 65%.

δείτε περισσότερα

 04/06/2018 Νέα προγράμματα
προκηρύχθηκαν 4 νέες δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, δείτε αναλυτικά: 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                              

                                                                                                         

"Επιχειρούμε Έξω"

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της  εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.

                                                                                                                                 δείτε περισσότερα 

                                                                                                         

"Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

                                                                                                                                 δείτε περισσότερα 

                                                                                                         

Γενική Συνέλευση ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

Παρουσίαση της ALTIUS στα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης  - Ενέργειας σχετικά με δυνατότητες διερεύνησης βέλτιστων λύσεων επιχορήγησης

                                                                                                                                 δείτε περισσότερα 

                                                                                                         

Δράση "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

                                                                                                                                 δείτε περισσότερα 

                                                                                                         

Προγράμματα ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε πληροφορίες για την προκύρηξη, την πορεία αξιολόγησης και την υλοποίηση των προγραμμάτων: 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

                                                                                                         

Συνέδριο ΚΕΛΕ | 3/10/2015,  

«Λύσεις Προσαρμογής στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον»

Ομιλία του Γενικού Διευθυντή της ALTIUS κ. Δημήτρη Οικονόμου

                                                                                                          δείτε την παρουσίαση της ομιλίας

Επιμελητήριο Αχαΐας | 28/5/2015,
 

Επιχειρηματικό Φόρουμ της Α.Σ. HOMO TOURISTICUS,

Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Οδηγού που εκπόνησε η B.C. ALTIUS στα πλαίσια του έργου

 

                                                                                                    δείτε το Δελτίο Τύπου

HOMO TOURISTICUS | 6/2/2014

Εκδήλωση της Α.Σ. HOMO TOURISTICUS στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ,

παρουσίαση της Δράσης της Συμβουλευτικής, κ. Δημήτρης Οικονόμου 

                                                                                  

                                                                                            δείτε το Δελτίο Τύπου

HOMO TOURISTICUS | 11/2013
 

Συμμετοχή της B.C. ALTIUS στο έργο ΤΟΠΣΑ  "Δημιουργία στελεχών και επιχειρηματιών στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό κλάδο, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του τουριστικού προϊόντος της Αχαΐας και στις απαιτήσεις της ζήτησης, όπως αυτές ορίζονται από τα δεδομένα της εποχής»

                                                                                         δείτε πληροφοριακό υλικό για το έργο